மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

09 December 2011

ஏ கிளியே ---


ஏ கிளியே ---
முத்து கிழியே--
கவிதை சொல்ல
நேரம் இல்லயா---

சொல்லி விடு
ஒரு பட்டேனும்....

கேட்டு விட்டு
சொல்கிறான்...

என் காதலிடம்....

எனக்கும்
ஒரு அழகிய
நண்பன் உண்டு என்று........

No comments:

Post a Comment