மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

28 November 2011

ஹைக்கூ கவிதைகள்


எனக்கு தெரியும்
நீ விரும்புவது
என்னை அல்ல....
என் உயிரை என்று---
                    ---ரோஜா செடி
*****************************
நீ இன்றி
நான் அழகு இல்லை
என்பது எனக்கு தெரியும்
                          ---வண்டுகள்
*****************************
அவளின் நினைவுகள்
மட்டும் போதுமே
நான் வாழ்த்திட
                   ---காதல்
*****************************
நீ என்னை விட்டு பிரிந்திட
உன் நிழலாக
நான் இருப்பான்
                  ---கல்லூரி
*****************************
சொறூட்ட நானா உனக்கு
மழலையோடு
கதை சொல்ல
              ---நிலா
*****************************
உன் பிம்பம் என்மேல் பதிய
அலங்கரித்து கொண்டாய்
உன் நிழலாக
நான் இருப்பதில்லை
நிஜத்தில்
நான் ஒரு
      ---கண்ணாடி
*****************************
உனக்கு நிழலாய்
நான் இருக்க
என்னை அழிப்பது ஏன் ?..
                                ---மரம் 
*****************************

No comments:

Post a Comment