மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

18 November 2011

ஏ நிலவே!...

ஏ நிலவே..!....
          மஞ்சள் நிறத்தவளாய்
          ஆடை அணிந்திட
          அந்தி சாயும் நேரமிது----
                      வெட்கத்திலே
                              புது பெண்ணாய்---
          மெல்லிய தலையை தூக்கி
          எழுந்தாயே----
          உன்
          வருகை கண்டு
          நட்சத்திர பட்டாளங்கள்
          படை எடுத்து நிற்கின்றன....
                      மண மகளாய்
                            உன்னை வரவேற்க....
          உன் கரங்களாய்
          இதோ!---
                      மேகங்கள்
                           உன்னை ஒளித்து கொள்ள....
          ஆனால்
          நீ ஒளிந்து கொள்ளும்
          மேகங்கள் கூட
          எதனை அழகு
                       பனி மூட்டமாய்.....
         ஏதோ----
          முதல் முதலாய்
          பிறந்த உணர்வு
                       தனிமையை அடிமையாக்கி
                                  என்னையும் மறந்து......

1 comment:

Anonymous said...

Data Entry வேலைகள் பணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக கிடைக்கிறது !

http://bestaffiliatejobs.blogspot.com/2011/07/earn-money-online-by-data-entry-jobs.html


Data Entry வேலைகள் பணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக கிடைக்கிறது !

http://bestaffiliatejobs.blogspot.com/2011/07/earn-money-online-by-data-entry-jobs.html

Post a Comment