மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

11 June 2011

அவள் இல்லையே......

விழிகள் தளர்ந்திட
தேடும் இடம் எல்லாம்
உன் நினைவுகள் இன்றி
வேறெதுவும்
இல்லை....

நானோ நடை
பிணமாய் தேடுகிறேன்
நீ இல்லை என்று
தெரிந்தும்.....