மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

04 April 2011

சிறு கவிதைபுதைத்து வைத்த

புதையலை தேடிட 

கண்டு கொண்டேன்

புது பொக்கிஷம் 

கல்வி

No comments:

Post a Comment