மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

10 March 2011

என்னோடு உன் காதல்


அன்பே இது என்ன நிஜமா---
நீ எந்தன் வானில்
வந்த விண்மீனா--------

நிலவும் தான் இன்று
கலைகிறது---- 
உன் விழி கண்ட
வெட்கத்தில் ----
மேகங்களின் இடையே
ஒளிந்து கொண்டு.......

மேகங்கள்
என்ன செய்யும்?....

ஒளிவதற்கு இடம்
இல்லையே...!

உனக்கு ஒன்னு
தெரியுமா---- 
நீ அந்த
பிரம்மன் படைத்த 
அழிகிய சிற்பம்...... 
எனக்காக எழுதப்
பாடாத காவியம்.....

காதல் என்னும்
வலைக்குள்ளே
பின்ன பட்ட
ஓவியம் ......

வாழ்க்கை என்னும்
காகிதத்தில்----
கலைக்கப்பட்ட ஓவியமாய்
நம் காதல்.......

நீயும் சென்றாய்
சிரித்துக் கொண்டு..... 

புரிந்து கொண்டேன்----
வேசம் என்று.......

நீ என்னை கண்ட
அந்த சிறு நொடியில்....

No comments:

Post a Comment