மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

12 March 2011

புது உலகம் படைக்க....


யிரம் ஆயிரம்
எண்ணங்களில்----
சின்ன சின்ன
நினைவுகள் தோன்றட்டும்.......

சின்ன சின்ன
நினைவுகளில்-----
புது புது
கனவுகள் தோன்றட்டும்......

புது புது
கனவுகளில்-----
சின்ன சின்ன
மின்னல்கள் தோன்றட்டும்......

சின்ன சின்ன
மின்னல்களில்----
புது புது
கவிதைகள் தோன்றட்டும்.....

புது புது
கவிதைகளில்------
சின்ன சின்ன
கருத்துக்கள் தோன்றட்டும்......

சின்ன சின்ன
கருத்துக்களில்----
புது புது
உலகம் தோன்றட்டும்........ 

2 comments:

ஸ்ரீனிவாசன் பாலாஜி said...

எண்ணங்கள் கனவாகி,நினைவாகி,சிந்தனையால் கவிதையாகி,கருத்துகள் தோன்றி உலகம் உருவாகிறது...........!!!!!!!!!!!...........
அருமை..........

Lagrin said...

nanti nanba....

Post a Comment