மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

01 March 2011

ஏணிப் படி


பள்ளி என்னும்
கூண்டிலிருந்து கல்லூரியை
பார்த்தான்……..
விளையாட்டு மைதானமாக
தோன்றியது……
கூண்டை விட்டு
வெளியே வர-----
கல்லூரி என்னும்
மைதானத்தில்
சுற்றித் திரிந்தான்….

அப்போது தான்
புரிந்தது…….
 
அது வாழ்க்கையின்
ஏணிப் படி
என்று

No comments:

Post a Comment