மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

19 February 2011

புதிதாய் பூக்கட்டும்....


என் கனவுகளோடு
காலங்கள் சென்றிடலாம்……
என் நினைவுகளோடு
கூட காலங்கள் 
சென்றிடலாம் …….

நீங்கா உறவுகள்
பல பிரிந்திடலாம்---- 
நீங்கா நினைவுகள்
பல சென்றிடலாம்----

சொந்தங்கள்
பல வந்திடலாம்-----
சிந்தனைகள்
பல மற்றிடலாம்----

சீறி பாய்ந்திடும்
இளமை வந்திடலாம்----
அன்பை அரவணைக்கும்
காதலாய் மாற்றிடலாம்----- 

ஆனால்

தினம் தினம்
மாற்றங்களை விரும்பும்
மனிதருக்கு-----
மனதின் காயங்கள்
என்றும் அழியா தொடர்கதையா------

வெளிய சிரித்தும்…..
உள்ளே அழுதும்…..
வேசம் போடும் 
மனித இதங்கள் எத்தனை..?-----
இங்கு மட்டுமா-----
இல்லை
உலகளவிலா……

வேதனைகளை போட்டு
மறைக்கும் திரையாக---
ஒரு சின்ன இதயம்…… 
அதில் மாற்றங்கள்
எத்தனை..?---

மாற்றங்கள் விரும்பும்
இதயங்களில் புதிதாய்
பூக்கட்டும்
மனிதமும் மனிதநேயமும்…….  

No comments:

Post a Comment