மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

03 February 2011

சுகமான சுமை


பெண்ணே !......

உன் விழியால் என்னை சிறை வைத்தாயே

உன் நினைவுகளால்

தினம் தினம் மடிந்துக் கொண்டிருக்கும் என்னை

வார்த்தை என்னும்

சொல்லெடுத்து

அம்புகளால் துளைக்காதே

 

இதயம் வலிக்கிறது………..

உன் பெயரை மட்டும்

உச்சரிததுக் கொண்டே-----

பட்ட அடிகளின் காயம் இன்னும் மாறவில்லை

 

அன்று நண்பர்கள் சொன்னார்கள்

காதல் எனபது-----

காயங்களின் சுகமான வேதனை என்று

புரியவில்லை-----

 

இன்று புரிந்து

அது ஒரு இதையத்தின்

சுகமான சுமை என்று…….

 

இரவும் பகலும் தூக்கம் இல்லை----

இமைகளை மட்டும் மூடுகிறேன்…….

இதையத்தில் உன் பெயரை

மட்டும் முனங்கிக் கொண்டு……..

 

ஏனோ தெரியவில்லை

உன் நினைவால் மட்டும் வாடுகிறேன்

“--இலவு காத்த கிழி போல--”

நீ எனக்கில்லை எனறு தெரிந்த பின்பும்………

 

ஓ இது தான் காதலா--------

 

என்பு தேவதைக்காக காத்திருப்பேன்……

இந்த ஒரு ஜென்மம் மட்டும்மல்ல-----

இன்னும்

ஏழு ஏழு ஜென்மம்

எடுத்தால் கூட………….

அது கூட சுகமான சுமை தானே....

என் தேவதைக்காக------------

No comments:

Post a Comment