மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

23 January 2011

இடம் கொடுங்க


நட்சத்திரங்கள பல
ஜொலிக்க இடமில்லாமல்
துடிக்கிறது------
இடம் கொடுங்களேன்------
அதன் பிராகாசத்தை
பார்ப்போம்……
-------
இழைஞன்------

No comments:

Post a Comment