மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

22 January 2011

கல்லறை கதவு


காதலை தேடி
சென்றான்
கல்லறை கதவுகள்
மட்டும் திறக்கப்பட்டது
அவநுக்கு………

No comments:

Post a Comment