மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

30 January 2011

என்றும் பூவாக…….


பூ என அவளை தாங்குகின்றான்
முட்களை மட்டும் 
தன்னோடு வைத்துக்கொண்டு......
என்றும் அவளை
பூவாக வைத்திட....

No comments:

Post a Comment