மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

23 January 2011

இது ஒன்றும் காவியமல்ல


 

காவியம் என்று சொல்ல

இது ஒன்றும் புதிதல்ல

பல கவிஞர்கள் எழுதிய

எழுத்துக்களே…!......

கவிதை என்றால் என்ன?

     எழுத்துககள் ஒன்றாக சேர்த்து

         உயிர் கொடுப்பதா-----

             இல்லை

        புதிதாய பூத்திடும்

      மலரா கருத்துக்களா-----

 எனறோ ஒருவன் எழுதி வைத்தான்

     பெண்ணை தெய்வமென”

             ஏன்?........

------அவள் பிறப்பின வாசல் என்பதாலா-------!........

அதனால் தான் பெண் என்ற வார்த்தைக்கு மதிப்போ

       ஆனால் இன்றோ

     காலம் மாறி விட்டது………

மாற்றங்கள் தான்

      மனிதர்களை மாற்றுவதா-------

போதும் இந்த வேதனை

      காலத்தின் மாற்றஙகள் வேண்டாம்

நாகரிகம் எனற பெயரில்

ஒரு புதிய சகாப்தம் தேவைதான்

அதற்காக நம்மை

சீர்குலைக்க வேண்டாம்……….

      ------“எனறும் புதிதாய் மலர்ந்திடுவோம்

         சிந்தனையில் எழுர்ச்சி பெறுவோம்

           சந்ததிகளை மாற்றிடுவோம்”--------

No comments:

Post a Comment