மனதில் தோன்றிய சின்ன சின்ன கனவுகளும் நினைவுகளும் கவிதைகளாய்........

Followers

23 January 2011

ஏக்கம்


அமைதியான வானம்

அழகான பூமி

அமைதியான இரவு ​

அழகான நிலா

மெல்லிய கொலுசின் ஓசை…….

                யார் அவள்?......

தேடிப்பார்த்தேன்-----

       கிடைக்வில்லை………

அலைந்து திரிந்தேன்-----

         காணவில்லை…….

      என்றும் அவளுக்காக------

1 comment:

Anonymous said...

really nice

Post a Comment